Marcin Tomczak

Marcin Tomczak

Doradca żywieniowy - Bydło

Od 17 lat zajmuje się żywieniem zwierząt. Specjalizuję się w bydle mlecznym a ostatnio coraz częściej ustawiam żywienie w gospodarstwach z robotami udojowymi.

Często widzę jak przygotowana dawka żywieniowa zmienia się podczas przygotowywania TMR-u i jak przekłada się to na wyniki produkcyjne. Dlatego przygotowałem aplikację eTmr, która pozwoli ustabilizować żywienie w gospodarstwach, które posiadają wozy paszowe.

W gospodarstwach z trzodą chlewną zajmuję się analizą produkcyjności, do tego celu stworzyłem program do zarządzania stadem podstawowym eLocha.

Współpracując z klientami zauważyłem potrzebę niezależnego doradzania w gospodarstwach i w związku z tym postanowiłem założyć stronę żywieniowiec.pl na której można zamówić audyt gospodarstwa jak również zakupić produkty do żywienia zwierząt.