Doradca żywieniowy zwierząt

Marcin Tomczak

Marcin Tomczak

Doradca żywieniowy - Bydło

Od 17 lat zajmuje się żywieniem zwierząt. Specjalizuję się w bydle mlecznym a ostatnio coraz częściej ustawiam żywienie w gospodarstwach z robotami udojowymi.

Często widzę jak przygotowana dawka żywieniowa zmienia się podczas przygotowywania TMR-u i jak przekłada się to na wyniki produkcyjne. Dlatego przygotowałem aplikację eTmr, która pozwoli ustabilizować żywienie w gospodarstwach, które posiadają wozy paszowe.

W gospodarstwach z trzodą chlewną zajmuję się analizą produkcyjności, do tego celu stworzyłem program do zarządzania stadem podstawowym eLocha.

Współpracując z klientami zauważyłem potrzebę niezależnego doradzania w gospodarstwach i w związku z tym postanowiłem założyć stronę żywieniowiec.pl na której można zamówić audyt gospodarstwa jak również zakupić produkty do żywienia zwierząt.

Anna Przybylska

Anna Przybylska

Doradca żywieniowy - Trzoda

Od 5 lat zajmuję się żywieniem zwierząt. Najbliższa sercu jest mi trzoda chlewna. Zdobyte doświadczenie podczas praktyk na dużej fermie świń i ciągła współpraca z ciągle rozwijającymi się gospodarstwami motywuje do zdobywania i rozszerzania swojej wiedzy na temat żywienia i hodowli trzody chlewnej.

Kreatywna, nieszablonowana oraz pełna pasji i zaangażowania. Układam dawki żywieniowe dla trzody chlewnej. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę oraz zdobywam doświadczenie na fermach. Aktualnie uczestniczę w otwarciu fermy na 700 loch, ale wszystkie gospodarstwa są ciekawe i pełne możliwości.

Rolnictwo przechodzi powoli rewolucję oraz zmiany pokoleniowe. Przekłada się to na specjalizację w jednym kierunku oraz coraz paradoksalnie krótszą dobę. Dlatego wraz z kolegą tworzymy platformę, w której można załatwić wszystko w jednym miejscu o dowolnej porze dnia i nocy. Można tu zamówić paszę lub dodatki specjalistyczne. Dodatkowo możecie znaleźć tu odpowiedź na problemy związane z hodowlą zwierząt oraz zdobywać i poszerzać swoją wiedzę.